Vijfsterren Logistiek & Logistiekelingen

Vijfsterren Logistiek is het samenwerkingsverband van de logistieke platforms in onze regio. Samen maken zij zich sterk voor de ontwikkeling van New Business en voor de vestiging van nieuwe bedrijven in deze regio. Vijfsterren Logistiek verbindt bedrijven, onderwijs en overheden. Innovatie, scholing, aandacht voor goede infrastructuur en behoud van groei van werkgelegenheid staan daar bij centraal. De missie van Vijfsterren Logistiek is het versterken van het logistiek vestigingsklimaat in Noordoost-Brabant.

Ambitie
Ondernemers in de logistiek in Noordoost-Brabant moeten de ruimte krijgen om hun dromen, ideeën en plannen te realiseren. Dat is de visie van Vijfsterren Logistiek. In de vorm van innovatieve samenwerkingsprojecten werken we aan realisatie van die ideeën. Het initiatief daartoe ligt bij de deelnemende ondernemers. Vijfsterren Logistiek wil zo meerwaarde creëren voor de logistieke sector in de regio, dat wil zeggen: New Business, uitstekende vestigingsvoorwaarden en werkgelegenheid, met als uiteindelijk doel de attractiviteit en wervingskracht van de regio te vergroten.


Projecten
Vijfsterren Logistiek faciliteert innovatie en groei in de sector logistiek onder andere door de organisatie van events; netwerkbijeenkomsten, kennistafels, inspiratiebijeenkomsten en symposia, die de mogelijkheid bieden om met elkaar kennis te maken en kennis te delen.

 

Successen
Logistieke bedrijven in de regio Noordoost-Brabant zijn volop in beweging. Er worden successen geboekt, samenwerkingsverbanden gesmeed en innovatieprojecten geïnitieerd. Bij bedrijven van internationale allure, maar ook bij de minder bekende dienstverleners en verladers. Juist die successen uit onverwachte hoek illustreren de kracht van onze regio als logistieke hotspot. Een broedplaats voor innovatieve plannen en nieuwe mogelijkheden.

Vijfsterren Logistiek en Logistiekelingen hebben elkaar gevonden en gaan dan ook samen actief aan de slag om de sector logistiek binnen onze regio weer het podium te geven dat het verdient. Logistiek is namelijk zoveel meer dan een doosje van A naar B verplaatsen en dat willen we graag aan iedereen laten weten. Daarom openen we deuren en breken we de denkbeeldige muren af. Logistiek is kleurrijker dan je denkt!

Vijfsterren Logistiek, heel hartelijk welkom bij Logistiekelingen!