UWV & Logistiekelingen

Iedereen kent UWV hoofdzakelijk als de uitkeringsinstantie waarmee je te maken krijgt bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. UWV is echter zo veel meer dan alleen die uitkeringsinstantie.

Zo is er bijvoorbeeld de divisie werkbedrijf, die houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen ze door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. UWV richt zich primair op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. UWV zoekt daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers, uitzendbureaus en andere instanties.

Maar er is ook het werkgeversservicepunt. Hier biedt UWV werkgevers ondersteuning bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Op het werkgeversservicepunt vinden werkgevers één loket voor informatie, advies en specialistische expertise. De persoonlijke dienstverlening van de werkgeversservicepunten is gericht op werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben of bereid zijn om in de regio werkplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor arbeidsrechtelijke informatie kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht bij de arbeidsjuristen van UWV. Deze toetsen ook ontslagaanvragen van werkgevers aan wettelijke regels.

Ook onderzoekt UWV trends en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en publiceren geregeld arbeidsmarktinformatie. Per beroep, sector en regio brengen ze gegevens bij elkaar van werkzoekenden en werkgevers.

In de huidige krappe arbeidsmarkt van onder andere de logistieke sector, zijn nog vele handen nodig willen we de wensen en eisen van onze hedendaagse maatschappij kunnen invullen. Logistiekelingen maakt dan ook erg graag gebruik van de kennis, kunde en ervaring van UWV en zien een actieve samenwerking dan ook als een mooie aanvulling binnen ons platform.

Daarom zeggen we met gepaste trots: UWV, hartelijk welkom bij Logistiekelingen!