Sterker Werk(t) & Logistiekelingen

Sterker Werk(t) is actief op de arbeidsmarkt voor ondersteuning en begeleiding van medewerkers die net even wat meer nodig hebben om die passende andere werkplek te vinden. Of het nu gaat om iemand die de focus kwijt geraakt is op de eigen loopbaan en geholpen moet worden om de juiste route weer te vinden, of om mensen die een beperking hebben of ziek zijn (geweest) en op zoek moeten naar een andere passende werkplek, Sterker Werkt biedt maatwerk en zet zich in om dat passende alternatief samen met de kandidaat te vinden. Sterker Werk(t) werkt aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.

Sterker Werk(t) werkt nauw samen met het UWV, het bedrijfsleven en met de gemeente. Vanuit het UWV worden mensen met een WIA, WW en/of Wajong verwezen naar Sterker Werkt als het hen niet lukt om zelfstandig een passende werkplek te vinden.

Vanuit de gemeente worden mensen verwezen naar Sterker Werkt die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn of de gang naar de arbeidsmarkt nog moeten gaan ontdekken en dat niet zelfstandig kunnen.

Vanuit het bedrijfsleven worden mensen verwezen naar Sterker Werk(t) als er sprake is van langdurige ziekte van een medewerker en een 2e spoor traject ingezet moet worden. Daarnaast treedt Sterker Werk(t) op als coach voor medewerkers waar het functioneren wat minder goed gaat en onderzocht moet worden hoe dat verbeterd kan worden. Inzet is dan behoud van de medewerker voor het bedrijf en het voorkomen van uitstroom.

Wij bij Logistiekelingen zijn er van overtuigd dat er binnen de groep waarvoor Sterker Werk(t) bemiddeld, zeker mensen zitten die we in de Logistiek een mooie, passende functie kunnen aanbieden. Zeker in de krappe arbeidsmarkt van dit moment, moeten we ook deze potentiële Logistiekelingen een eerlijke kans geven om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces.

Vandaar dat wij de samenwerking tussen Sterker Werk(t) en Logistiekelingen een bijzonder warm hart toe dragen en wij zijn dan ook heel erg blij dat Sterker Werk(t) zich als businesspartner bij ons wil aansluiten.

Sterker Werk(t) een heel hartelijk welkom bij Logistiekelingen!