LPNOB & Logistiekelingen

Stichting Platform Logistiek Noordoost Brabant is een initiatief opgezet vanuit ondernemers, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost Brabant. Deze organisaties behartigen één gezamenlijk belang: de in—en doorstroom van personeel in de logistieke sector bevorderen om zodoende een sterke logistieke hotspot te creëren.

 

Ook wordt op deze manier proactief omgegaan met het dreigende tekort in de logistieke sector. Het platform richt zich op samenwerking, sociale innovatie en het imago van de sector transport & logistiek.

 

Het logistiek platform richt zich op de volgende pijlers:

 

Imago

Een positief imago creëren van de sector Transport en Logistiek houdt meer in dan alleen maar vertellen dat de sector onmisbaar is. Het imago wordt ook voor een groot deel bepaald door de sector zelf en de ervaringen die werknemers in die sector hebben. Het Platform wil werken aan een imago verbetering door zich samen met allerlei organisaties in te zetten op het gebied van profilering en imago. Bijvoorbeeld door het organiseren van rondleidingen, open dagen, en het open stellen van stageplaatsen.

 

Samenwerken

Middels het Platform komen organisaties uit allerlei branches samen om kennis te delen over oplossingen om het tekort in de sector terug te dringen. Experts op het gebied van imago, samenwerken en sociale innovatie binnen en buiten de logistieke sector delen hen visie die ook voor uw organisatie van wezenlijk belang kunnen zijn. Uw organisatie kan op verschillende gebieden meedoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren, bijwonen en presenteren van en bij evenementen.

 

Sociale Innovatie

Ontwikkelingen op het gebied van sociale innovatie in uw organisatie hebben te maken met vernieuwingen in de manier waarop het werk is georganiseerd, op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit alsmede de kwaliteit van werk zal worden verbeterd. Het platform stimuleert daarom ideeën om slimmer te gaan werken.

Zoals beschreven komen de doelstellingen van Logistiek Platform Noordoost Brabant en die van Logistiekelingen vrijwel overeen, al vliegen we ze van verschillende invalshoeken aan. Logistiekelingen vanuit de werknemer en het LPNOB vanuit werkgevers oogpunt. We vullen elkaar in dat opzicht fantastisch aan. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat Logistiek Platform Noordoost Brabant zich aan wil sluiten bij Logistiekelingen, zoals wij onszelf graag aansluiten bij LPNOB.

 

Logistiek Platform Noordoost Brabant, hartelijk welkom bij Logistiekelingen!!